Az adatvédelem kiemelten fontos az Elysian márka számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A magyar Bódis Boglárka EV. (Elysian) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

Maison Elysian

Bódis Boglárka EV.

2131 Göd, Alagút utca 4.

Hungary

Nyilvántartási szám: 41184480

Adószám: 66937049-1-33

Cégregiszter: Magyarország

Hivatalos képviselő: Bódis Boglárka

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tároljuk, de az EGT-n kívüli országban is feldolgozhatjuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Az EGT-n kívüli átutalások esetén a Elysian az Általános Szerződési Feltételeket és az EU-USA Adatvédelmi keretét alkalmazza azon országok esetében, melyek nem rendelkeznek az Európai Bizottság megfelelőségi határozataival.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait az Elysian márkával osztjuk meg, a vállalat a személyes adatokat feldolgozza.  

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketing célokból a Elysian márkán kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Forduljon hozzánk (orders@maisonelysian.hu), és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor az Elysian automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik Elysian fiókkal vagy tagsággal, személyes adatait szerkesztheti a fiók- és tagsági oldalai alatt is.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, Elysian márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Elysiannal

*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk

*rendezetlen tartozása van a Elysian felé, a fizetési módtól függetlenül

*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat

*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban

*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Elysian márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

* szerkeszti a Elysian fiókja beállításait

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy Elysian márkánk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben Elysian márkánk jogos érdeke alapján, Elysian márkánk korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Elysian márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

*ha Elysian márkánknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és gyorsan és körültekintően kezeljük a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a orders@maisonelysian.hu e-mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy Elysian márkánk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon (www.maisonelysian.com). Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait,  az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.